Sajtóközlemény

Lenti Város Önkormányzata 2017. június 01. és 2018. március 31. között valósítja meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-1.4.1-15 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” konstrukcióra benyújtott TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00030 azonosító számú „A lenti óvoda és bölcsőde fejlesztése” című projektjét 199.922.047 Ft támogatásból. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

Lenti Város Önkormányzata 2017. június 01. és 2018. március 31. között valósítja meg a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-1.4.1-15 számú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” konstrukcióra benyújtott TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00030 azonosító számú „A lenti óvoda és bölcsőde fejlesztése” című projektjét 199.922.047 Ft támogatásból. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A fejlesztés átfogó célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, az aprófalvas térségekben élő hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése az érintett térségben.

A projekt keretében a Lenti Bölcsőde épület részében (8960 Lenti, Vörösmarty u. 41.) a konyha szellőztetési rendszere kerül korszerűsítésre, valamint a kazánház kerül átalakításra. A bölcsőde épülete köré a szabványnak megfelelő új kerítés épül, valamint sövénysáv kerül telepítésre. Mindezek mellett megújul a játszóudvar, új játszótéri elemek telepítése valósul meg, illetve fa szerkezetű zárt babakocsi tároló épül. A fejlesztés kiegészül a bölcsőde bútorzatának részleges megújításával, valamint egyéb, a nevelőmunkához szükséges eszközök (laptop, nyomtató, lamináló gép) beszerzésével. A hatékonyabb működtetés érdekében energiahatékonysági intézkedések is megvalósulnak, ennek keretében a fűtésrendszer gázkazánja kerül kicserélésre.

A Lenti Napközi Otthonos Óvoda székhely (8960 Lenti, Vörösmarty u. 41.) épületében megújulnak a belső terek, sor kerül az épületrész projektarányos akadálymentesítésére. Akadálymentesen megközelíthető lesz a tornaszoba, 1 mosdó és 1 csoportszoba. Átalakításra kerülnek az öltőzök, amely a szülők és gyermekek nagyobb kényelmét szolgálja. Megújul az épület villamos hálózata. Továbbá az óvoda köré új kerítés épül, valamint megújul a játszóudvar, új játszótéri elemek kerülnek telepítésre. A Petőfi utcai óvodát (8960 Lenti, Petőfi u. 25.) körülvevő kerítés helyére új épül, valamint ezen a helyszínen is megújul az óvoda játszóudvara, illetve a fejlesztés kiegészül az óvoda bútorzatának részleges megújításával.

 

További információ kérhető:
Fekete Nóra, projektmenedzser
fekete.nora@tersegfejlesztes.hu
+36-70/606-5369