Projektadatok

Kedvezményezett neve: Lenti Város Önkormányzata
Projekt címe: A lenti óvoda és bölcsőde fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 199.922.047 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. március 31.
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00030

Lentiben a 0-6 éves korosztályú gyermekek napközbeni ellátása megoldott. A városban a Vörösmarty úti épületegyüttesben bölcsőde és óvoda működik önálló intézményekként. Az óvodának Lenti, Petőfi 25. sz. alatt működik még telephelye. A Vörösmarty úti épület az 1970-es évek elején épült. Az óvoda belső térszerkezetét, villamosságát és gépészetét az 1970-es évek óta nem újították meg. A játszó udvarok fejlesztése önerőből történt. Az intézmények magas kihasználtság mellett működnek, egyes részei, mint központi óvodai részleg, bölcsődei konyha, kazánház, az intézmények játszó udvarai felújításra, fejlesztésre szorulnak.

A fejlesztés átfogó célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, az aprófalvas térségekben élő hátrányos helyzetű gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése az érintett térségben.

A fejlesztés keretében óvodafejlesztés (275 férőhely) és bölcsődefejlesztés (52 férőhely) történik kapacitásbővítés nélkül. A bölcsőde épületében a konyha esetében a szellőztetési rendszer kerül korszerűsítésre, valamint a kazánház kerül átalakításra, mivel a jelenlegi rendszerben a konyha meleg víz igénye elveszi a gyermekek mosdóiból a megfelelő mennyiségű meleg vizet. A konyhai rész elé rámpa és előtető tervezett. A bölcsődét körül vevő kerítés elbontásra kerül, helyére a szabványnak megfelelő új kerítés kerül a bölcsődei részen előírt sövénysáv telepítése történik meg. A bölcsődei játszóudvar és a meglévő melléképület elbontásra kerül. Helyette 2 db 20 m2-es fa szerkezetű zárt babakocsi tároló tervezett. A játszóudvarra az eszközlistában nevesített új játszótéri elemek kerülnek. A fejlesztés kiegészül a bölcsőde bútorzatának részleges megújításával, laptop, illetve informatikai eszközök beszerzésével. A bölcsőde infrastrukturális fejlesztését célzó fejlesztések esetében, a projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonása megtörtént (Gróf Ferencné).

A székhely óvoda épületében megújulnak a belső terek, sor kerül az épületrész projektarányos akadálymentesítésére (eddig ez az épületrész nem volt akadály mentesítve). Akadálymentesen megközelíthető lesz a tornaszoba és 1 mosdó és 1 csoportszoba. A projektarányos akadálymentesítés érdekében rehabilitációs szakértő működik közre. Átalakításra kerülnek az öltőzök, amely a szülők és gyermekek nagyobb kényelmét szolgálja. Megújul az épület villamos hálózata. A kerítés elbontásra kerül, helyette új épül, megújulnak a játszóudvarok. Petőfi utcai óvoda esetében a kerítés elbontásra kerül, helyette új épül, valamint megújul az óvoda játszóudvara. A beszerzendő eszközöket a részletes eszközlista tartalmazza. A hatékonyabb működtetés érdekében tervezett energiahatékonysági intézkedések, ennek érdekében fűtésrendszer gázkazánja is cserélve lesz. (Kondenzációs gázkazán.)